witamy w nowym sklepie
Zadzwoń do nas teraz: +48 606 77 60 32
Kategorie

Koszyk  

Brak produktów

0,00 PLN Wysyłka
0,00 PLN Razem

Podane ceny są cenami netto

Koszyk Realizuj zamówienie

Nota prawna

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych przedsiebiorstwa Miranex Sp. z o.o. , zwanym dalej MIRANEX.

 
  I. Prawo autorskie

Opis sprzedawanych przedmiotów stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. 2006.90.631) oraz ustawy z dn. 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity, Dz. U. 2003.153.1503).

Zabrania się kopiowania, modyfikowania i publikacji zdjęć oraz opisów zawartych na stronie (w całości lub w części) bez wiedzy i pisemnej zgody przedsiębiorstwa Miranex Sp. z o.o.. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (tekst jednolity, Dz. U. 2006.90.631) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia przedsiębiorstwa Miranex Sp. z o.o.jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

Właścicielem i operatorem niniejszego serwisu internetowego jest przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-479) ul.Strzeszyńska 33

Właściciel serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z jego korzystania oraz wynikające z jego zawartości. Wszelkie prezentowane treści są wyłącznie wyrazem wiedzy ich autorów i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika serwisu.
Użytkownik serwisu dokonujący publikacji treści oświadcza, iż publikowana przez niego treść jest zgodna z prawdą i nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik, o którym mowa w zdaniu poprzednim udziela właścicielowi serwisu internetowego nieodwołalnej licencji na publikację treści w serwisie internetowym Właściciela. Właściciel serwisu może w każdej chwili podjąć decyzję o publikacji treści zamieszczonej przez Użytkownika bądź jej usunięciu bez podania przyczyn.

 
  II. Zasady korzystania z serwisu
 
  1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej przedsiębiorstwa Miranex Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.
  2. Przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.
  3. Osoby korzystające z możliwości przysłania komentarzy, opinii bądź sugestii potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji, są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału.
  4. Przesyłając materiał do jednego z naszych serwisów, przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.
  5. Osoby przesyłające jakikolwiek materiał informacyjny na jeden z serwerów przedsiębiorstwa Miranex Sp. z o.o. zobowiązują się nie podjąć przeciwko nam żadnych działań w związku z przekazanym materiałem i zwolnią nas z odpowiedzialności, jeśli osoby trzecie podejmą wobec nas działania w związku z przekazanym materiałem.
 
  6. Osoby korzystające z możliwości przesyłania opinii, komentarzy bądź sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji.
  7. Przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o.nie może dokonywać i nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. Przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o.może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.

   III. Serwis internetowy a polskie prawo telekomunikacyjne

Serwis internetowy bsp.pl wykorzystuje technologię plików Cookies w celu jego poprawnego działania, oraz ulepszania formy i jakości przekazywanych informacji. 

Pliki cookies dostarczają poprzez firmę Google danych na temat ruchu w naszym serwisie. Przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. nie zbiera ani nie zamieszcza żadnych prywatnych i poufnych informacji znajdujących się na Twoim komputerze. Korzystając z serwisu akceptujesz wykorzystanie technologii plików Cookies. 

Pliki Cookies w serwisie:
1. Pliki tymczasowe                     - są niezbędne do obsługi sesji, działania serwisu
2. Pliki Google Analytics               - służące do analizy odwiedzin w serwisie

Jak zablokować lub usunąć pliki cookies z komputera:
Pliki cookies można wyłączyć i usunąć w każdej przeglądarce. Pamiętaj! Jeżeli jesteś pewien, że chcesz usunąć pliki cookies, a korzystasz z kilku przeglądarek to musisz usunąć je osobno z każdej z nich. 

 IV. Odpowiedzialność  

 1. Informacje zawarte na platformie sprzedażowej BSP zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak żaden z podmiotów przedsiębiorstwa Miranex Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie internetowym mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

 2. Przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronach internetowych bez jej zgody udzielonej w formie pisemnej.

 3. Przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości szkody użytkownik został powiadomiony. 

 4. Przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

 5. Platforma sprzedażowa BSP posiada linki do stron osób trzecich. Przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością Przedsiębiorstwa Miranex Sp. z o.o. nie oznacza, że  przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własna odpowiedzialność.

 6. W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: reklamacje@miranex.pl lub na adres firmy:  Miranex Sp. z o.o., 60-479 Poznań, ul.Strzeszyńska 33.